Negocjacje handlowe

O negocjacjach mówimy wówczas, gdy są przynajmniej dwie strony i każda z nich chce uzyskać coś od drugiej. Obie strony poszukują warunków dokonania wymiany.

Negocjacje nie są walką, lecz sposobem osiągania porozumienia.

Negocjacje handlowe mogą m.in. dotyczyć takich parametrów, jak:

  • ceny
  • zakresu oferty
  • kosztów
  • zniżek i rabatów
  • jakości produktu
  • terminów płatności
  • wielkości, częstotliwości i terminów realizacji dostaw
  • opłat związanych z wynajmem lokalu
  • warunków otrzymania i spłacania kredytów, sposobów zabezpieczeń płatności
  • sposobu obsługi

Każdy powyższy parametr może podlegać negocjacjom i wymianie. Im więcej możliwości wymiany, tym większa szansa na korzystny wynik negocjacji.

Negocjacje handlowe